Úvodní stránka » O společnosti

Společnost Teleprog s.r.o.

vznikla v roce 1994. Technická a personální základna této společnosti navázala na mnohaleté zkušenosti ve stavebně-montážní činnosti u bývalého Státního podniku spojů.

Nosným programem naší firmy jsou kompletní dodávky a montážní práce tzv. na klíč v oboru telekomunikací.

Jsme držiteli:

 • certifikátu, který je dokladem, že společnost zavedla a dodržuje systém managmentu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009
 • osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím, stupně: "DŮVĚRNÉ", které vydává Národní bezpečnostní úřad
 • rozhodnutí o povolení činnosti na koncových telekomunikačních zařízeních a Pověření pro práci v JTS (Jednotná telekomunikační síť).

V této oblasti provádíme dodávky a montáže jak telefonního zařízení, tak i vnitřních a vnějších kabelových rozvodů včetně příslušných stavebních prací. V sortimentu telefonního zařízení zajišťujeme jak telefonní ústředny analogové, digitální, dectové pro bezdrátový provoz, tak i ústředny pro speciální provoz (např. Báňské).

Odběratelům dále nabízíme telefonní přístroje různých výrobců, faximilní zařízení, tarifování PbÚ, GSM techniku, záložní a napájecí zdroje různých kapacit a napětí, různá zabezpečovací zařízení (čidla, kamerové systémy, návěsti, teplotní hlídání aj.).

 

Dále svým zákazníkům nabízíme dodávky a montáže:

 • rozvodů počítačových a strukturovaných včetně HDPE pro optické kabely
 • rozvodů optické kabeláže, zavaření vláken
 • měření optických a metalických sítí
 • zařízení místního ( závodního) rozhlasu včetně navazujících rozvodných vedení a to jak vnějších, tak i vnitřních, popř. průmyslových nebo obecních
 • ozvučování prostorů dle speciálních požadavků
 • systémy jednotného času s vlastní časovou základnou i řízené DCF
 • systémy kontroly a evidencí docházky spojené s kontrolou vstupů, čerpání PHM a evidencí vozidel
 • ostatní kancelářská technika - kopírky, skartovací stroje, zařízení na vyvazování dokumentů, diktafony, záznamová zařízení

Na veškerá výše uvedená zařízení zajišťujeme záruční i pozáruční servis.

 

Disponujeme technickou základnou pro práce pod zemí (hydraulické protlačovadlo), tak i ve výškách (mobilní plošina do 10m). Provádíme protlaky pod vozovkou, chodníkem, kolejišti a menšími vodními toky včetně osazení chráničkami do průměru 150mm a maximální délky do 15m.

Z výškových prací provádíme rekonstrukce obecních rozhlasů, běžnou údržbu VO a venkovních kabelových a drátových rozvodů.

Práce na rozvodech NN pro nás zajišťují odborné firmy z regionu Vysočina.